TSA Savunma A.Ş. KKVK Başvuru Formu

GENEL

Siz veri sahipleri tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 11. Ve 13. Maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikler, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına, işbu Başvuru Formu, veri sorumlusu sıfatıyla TSA SAVUNMA A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

BAŞVURU YOLU

Siz veri sahipleri, KVKK’nın 11. Ve 13. Maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirketimize, KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak işbu formun doldurulması suretiyle veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle;

  • İşbu Başvuru Formunun imzalı bir kopyasını, ekinde kimliğinizi tespit edici belgelere yer vererek Mebusevleri Mah. Anıt Cad. Şafak Apt. No:8/6 Çankaya /ANKARA adresine bizzat elden teslim ederek, veya
  • İşbu Başvuru Formunun imzalı bir kopyasını, ekinde kimliğinizi tespit edici belgelere yer vererek Mebusevleri Mah. Anıt Cad. Şafak Apt. No:8/6 Çankaya /ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta yolu ile veya noter kanalıyla göndererek iletebilirsiniz.

KVKK hükümleri uyarınca yazılı başvurularda başvuru formunun Şirketimize ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilmektedir.

ÜST